Kako navajamo standarde


Standarde prevzamemo dobesedno in dodamo prevod, če je bil standard objavljen pri SIST, pri tem se mora besedilo in sicer tako, kot ga je objavil.

Primer besedila v slovenščini:
Števčne vrednosti s časovno značko morajo ustrezati minimalnim zahtevam standarda SIST EN 62056-61 in SIST EN 13757-1.

Angleško besedilo:
The numerical values with a time stamp have to comply with minimal requirements of the standards SIST EN 62056-61 and SIST EN 13757-1.

Opomba: Ker naročnik v besedilu zahteva upoštevanje slovenskega standarda, mora ostati oznaka SIST tudi v angleškem prevodu.