Povejmo lepše

Not recommended/Ni priporočenoRecommended /PriporočenoNotes/Opombe
1,000 oseb ali 1.000 oseb1000 osebPravila Slovenskega pravopisa 2001 (§ 255) pravijo, da pika »včasih loči tudi tisočice od nižjih enot«, npr. 132.457 (sto dvaintrideset tisoč štiristo sedeminpetdeset). To priporočilo pogosteje upoštevano, če gre za števila nad deset tisoč (10.000). Če so števila nižja od deset tisoč, se pogosteje odločamo za zapis brez pike.
18.06.201218.6.2012Datum v opombah zapisujemo brez presledkov in vodilnih ničel. glej tudi datum
– 17°C–17 °COznako pišemo stično. V ta namen uporabljamo pomišljaj (Pritisnemo CTRL in – na numeričnem delu tipkovnice). Tako tudi : +17 °C. Mimorede tudi v nemščini in angleščini.
(8,2, 9,0, 9,5, 9,8, 10,0) GHz8,2, 9,0, 9,5, 9,8, 10,0 GHzPri navajanju toleranc enoto ponovimo ali pa pišemo vrednost in odstopanje v oklepaju, pri čemer mora biti pred znakom ± in za njim presledek
0 do 5 V ali 0 – 5 Vod 0 V do 5 V ali 0–5 VVrednosti v mejah navedemo bodisi s predlogi od ... do z navedbo enote pri obeh številkah ali s stičnim pomišljajem in navedbo enote na koncu za presledkom (gl. Slovenski pravopis, 2002); nikakor pa ne brez besedice od.
0.15 m20,15 m2Slovenščina uporablja decimalno vejico, ne piko.
Nekateri prevajalski programi ne prepuščajo dostopa do številka, zato je treba po končanem prevodu številke popraviti.
10 kΩ-upornik10 kΩ upornikPri pridevniški rabi ne uporabljamo vezaja.
10 m 23 cm 4 mm10,234 mKoličine izražamo z eno samo enoto.
10 ml steklenička10 ml-steklenička ali steklenička (10 ml)brez vezaja pomeni "10 mililitrov steklenička"
10 x profesionalnih tkaninskih spužev10 profesionalnih tkaninskih spužev.
10% glicerol10-odstotni glicerol10% pomeni 10 odstotkov, ne 10-odstotno
100% bombažiz 100-odstotnega bombaža; tako tudi: iz 100-odstotnih mikrovlaken; iz 100-odstotnega pravega usnja.
129 s – 3 s = 126 s ali (129 – 3) s = 126 s129 – 3 s = 126 sPri navajanju toleranc enoto ponovimo ali pa pišemo vrednost in odstopanje v oklepaju, pri čemer mora biti pred znakom ± in za njim presledek
3 × 1018 O2atomov/cm33 × 1018/cm3številska gostota atomov O2 je...
3 (pridevniška uporaba mer)"trilitrski flaškon" in "3-litrski flaškon" ali "v flaškonu po 3 litre" Zaradi bralne problematičnim pisanje '3l flaškon'/'3-l flaškon'/ ali '3 l flaškon' ni priporočljivo (vir: ŠUSS). Tako tudi za druge mere v pridevniški rabi: v vreči po 20 kg, v vedru po 10 kg, v dolžini po 10 metrov ALI 10 m itd.
30,2° C ali 30,2°C ali 30,2oC30,2 °CMed številsko vrednostjo in enoto je presledek. * V tisku uporabljajo povzdignjeno črko o.
5 barov5 barEnoto bar ne postavljamo v množino
5 metrov ali pet m5 mPri navajanju količin uporabljamo simbole enot in ne njihovih imen.
5 min inkubacija5-minutna inkubacija5 min pomeni 5 minut, ne pa 5 minuten
51 × 51 × 25 mm51 mm × 51 mm × 25 mmKoličine moramo izraziti nedvoumno
63,2 m ± 0,1 m ali (63,2 ± 0,1) m63,2 ± 0,1 mPri navajanju toleranc enoto ponovimo ali pa pišemo vrednost in odstopanje v oklepaju, pri čemer mora biti pred znakom ± in za njim presledek
7 - 8 cm7 cm - 8 cm ali: 7-8 cm.
8% davek8-odstotni davek.
abecedaKer imajo tuji jeziki drugo abecedo, je treba abecedo pri prevodu prilagoditi slovenskemu jeziku.
A. INTRODUCTION = A. UVOD
B. SAFETY = B. VARNOST
C. SYMBOLS =Č.SIMBOLI
Kar velja seveda tudi za abecedno oštevilčene dele v risbah.
.
abstinirati sevzdržati se česa, ne se udeležiti, ne sodelovati v/pri čem, držati se ob strani, ne uživati.
adresar : adresat : adresantglej razlago.
afinitetasorodnost, podobnost.
afirmirati seuveljaviti se, utrditi, potrditi svojo veljavo, doseči priznanje.
akceptiratis soglašanjem sprejeti, privoliti v kaj, pritrditi čemu, soglašati s čim.
akreditivipoverilna pisma, pooblastilne listine.
aktivnostdelavnost, podjetnost, prizadevnost.
aktualnostsedanjost, sodobnost, nujnost, pomembnost.
aluminijasto oknoaluminijsko okno.
ambicijaželja po uveljavljanju/uspehu.
analizarazčlemba, razčlenjevanje, razkroj, razkrajanje, razstavljanje, razlaga.
anuliratirazveljaviti, izničiti, uničiti (npr. vozniško dovoljenje), preklicati, razdreti (npr. pogodbo), črtati, odreči, odvzeti (npr. pravico do česa).
aparat : aparaturaAparat je priprava za opravljanje določenega dela (električni aparat), (2) skupina organov z določeno funkcijo (3) skupina ljudi, organizacij, zavodov (zlasti v javni upravi). Aparatura sestav več aparatov, ki tvori funkcionalno celoto:.
apartheidrasno ločevanje/razločevanje.
argumentdokaz, razlog.
artikelblago, izdelek, predmet.
asortimanasortiment.
atrakcijaprivlačnost, zanimivost, pozornost vzbujajoč.
atraktivenmikaven, poseben, privlačen, vabljiv, zanimiv.
avanspredujem.
avtodombivalnik.
avtoritetaveljava, moč, ugled.
ažurenpravočasen, sproten, tekoč, brez zaostanka.
banalennavaden, neokusen, neotesan, plehek, prazen, vsakdanji.
baviti seukvarjati se (čim).
beefsteakbiftek (ne: zrezek).
bestselleruspešnica.
bilateralendvostranski, obojestranski.
bodočeprihodnje.
bodočnostprihodnost.
bolanabolna (bolna ženska).
bolnišnicabolnica.
bordonalvrsta trama.
branžapanoga.
brezposelenbrezposeln.
brušenjebrušenje (površin) > ostrenje (orodja).
brzinahitrost.
btto ali brutto: v vrednosti 68 EUR in btto teži ALI v vrednosti 68 EUR in brutto teživ vrednosti 68 EUR in bruto teži.
business [biznis]posel, trgovanje.
businessman [biznismen]poslovnež.
ccaokoli.
CDlaserska plošča, laserska, zgoščenka.
CD-player [cede plejer]predvajalnik.
celves (npr. ves svet).
cela dejavnostcelotna dejavnost.
Celzij (npr. 37°C)Celzij (pišem z veliko začetnico, 37 °C (je s presledkom).
centersredišče, sredina.
centralizacijaosredotočenje, osredinjenje, strnitev v enem središču.
ciljna merazahtevana mera.
Citiranje pomožnega gradiva23 C. Eckart, Rev. Mod. Phys. 2 (1930) 305.
26 J. M. Blatt, V. F. Weisskopf, Theoretical nuclear physics, Wiley, New York 1952.
Način citiranja še ni splošno dogovorjen, temveč ima vsako uredništvo svoje predpise. Pripravno je, če v besedilu opozorimo na literaturo z dvignjenimi številkami ali s številkami v oglatih oklepajih, po redu, kakor pridejo opozorila na vrsto. Na koncu članka je potem seznam literature urejen po teh številkah. Pri članku navedemo začetnico in priimek avtorja(-jev), neobvezno naslov članka. okrajšano ime revije, letnik, v oklepaju letnico in na koncu začetno stran (neobvezno str. od — do). Pri knjigah pa avtorja, naslov knjige in založbo, kraj in letnico. Na primer: Literaturne citate vpisujemo že v koncept, da česa v prečiščenem rokopisu ne bi pozabili. Pomožnih gradiv ne prevajamo, razen če gre za znano publikacijo.
CNC centrivečstopenjski, večnamenski stroji CNC.
come back [kam bek]vrnitev.
computer, kompjuterračunalnik.
corn flakes [korn fleks]koruzni kosmiči.
corn snacks [korn sneks]koruzne kroglice, hrustljavke.
čast imamv čast mi je; v čast si štejem; čast mi je.
častitigostiti, pogostiti s kavo, ponuditi pijačo.
častna reččastna beseda.
čimkakor hitro, (brž) ko.
d.o.o.d. o. o. (družba z omejeno odgovornost)Za pikami pri kraticah pišemo presledek, tako tudi s. p. (samostojni podjetnik)
dajati nasvetsvetovati.
datumZapisujemo ga s stičnim presledkom (Ctrl + Shift + Space) in ne vpisujemo ničel, če število ni dvomestno (23. 11. 2000/3. 1. 2000). Če datum zapišemo z besedo, postavimo mesec v rodilnik: Koper, 16. junija 2000; z dne 16. junija 2000. Če dan zapišemo z imenom dneva in datumom, je lahko na obeh straneh datuma vejica: v petek, 9. decembra 2005, ob 17h..
dela na rokopisuima rokopis v delu.
delati na strojudelati z električnim strojem (npr. skobljičem); pri stroju.
delaven in delovenDelaven pomeni, da je priden. Če pa je to nekdo, ki dela, je ta deloven. Primer: Ta delavec je delaven kot mravlja. Tovarna potrebuje nove delovne moči..
demantiratipreklicati, zavrniti, ovreči, na laž postaviti, vest, trditev razglasiti za neresnično.
design, dizajnoblikovanje, oblikovanost, vzorec.
diameterpremer.
diferencarazlika.
dimenzijarazsežnost, mera, izmera.
diskusijarazparava, razpravljanje, obravnava.
distancirati seomejiti se, tudi ograditi se.
dobičkanosendobičkonosen.
dobropisvpis v dobro.
dobrososedski odnosidobri sosedski odnosi.
dočimmedtem ko.
dogledni časbližnja prihodnost.
dotacijapodpora.
družbeno ekonomskidružbenoekonomski.
duty free shopbrezcarinska prodajalna.
dvignitivzdigniti.
dvoletnidveletni.
dvoštevilkahdvojnih številk.
efektpojav.
eklatantenjasen, očiten, prepričljiv.
ekspertizastrokovno mnenje, poročilo strokovnjaka.
ekspozituraizpostava, podružnica, poslovalnica.
Elektronski curek je sorazmeren z ...POJASNILO: Imen za fizikalne količine ne zamenjujemo z besedami, ki opisujejo pojave..
elektrotehničninanašajoč se na elektrotehniko: elektrotehnični izdelki, elektrotehnični baker, porcelan,.
elektrotehniškinanašajoč se na elektrotehnike: elektrotehniški inštitut, elektrotehniški slovar, izjema: elektrotehnična šola (elektrotehniška šola).
energijska krizaenergetska kriza.
enostavenpreprost.
epruvetapreizkušanec, vzorec.
eskalacijastopnjevanje, naraščanje, velanje.
eventuelnomorebitno (eventualno).
evergreenzimzelen, zimzelena melodija.
Evropska Unija - npr. predlogi Evropske UnijeEvropske unije - predlogi Evropske unije (unije z malo začetnico).
externozunanje.
extrakt, ekstraktizvleček.
fiaskoneuspeh, polom.
fizikalne količine:Jakost curka je sorazmerna z ….
fannavdušenec (m), navdušenka (ž), privrženec (m), privrženka (ž), občudovalec (m), občudovalka (ž), pripadnik (m), pripadnica (ž), oboževalec (m), oboževalka (ž).
fondsklad.
formaliziratidati čemu ustaljeno/določeno obliko.
forsiratipospešiti, dajati prednost, vsiljevati.
funkcijadolžnost, delo, naloga.
gama žarkižarki gama, Y-žarkiza gr. črko Υ je vezaj; sicer pišemo najprej samostalnik, potem določilo
gledanov zvezi z.
globoka tematrda tema, gosta tema.
globoko prepričantrdno prepričan.
globoko v gozdudaleč v gozdu.
globoko zaskrbljenhudo, močno, resno zaskrbljen.
govora je bilobeseda je tekla.
grapefruit [grejpfrut]grenivka.
grelecgrelo.
grupaskupina.
gumijastgumen (gumen obroč, gumena cev itd.).
haladvorana.
happy end, hepiends srečnim koncem.
hardware, hardverstrojna oprema.
harmonikašharmonikar.
hobby, hobihobi ali bolje: konjiček = najljubše delo v prostem času.
identiteta, identičnostenakost, istost.
ima za posledico (iz nem.:hat zur Folge)izumetničen nemškislog: (iz nem.:hat zur Folge)Zato se ...
image, imidžcelostna podoba, videz, vtis.
imanencaimenitnež.
imeti namennameravati.
imeti smisel za otrokezna ravnati z otroki.
importiratiuvažati.
indirektenposreden.
iniciativapobuda, spodbuda, prizadevanje.
inicijatoriniciator.
inozementuj.
instalacijaumetniška postavitev.
instancastopnja oblasti, stopnja uprave.
institutpravna ustanova.
inštalacijanapeljava, namestitev, priključitev npr. centralne kurjave.
inštitutraziskovalna enota.
integritetapopolnost, celostnost, neokrnjenost.
internonotranje.
Interpretacija zgornje formule nam razloži tendenco vode, da …Formula pojasnjuje, zakaj voda ....
ispolnitiizpolniti.
istiuporabljamo pri dveh (ali več) osebah, stvareh, kadar se po lastnostih, značilnostih ujemata, ne razlikujeta (primerjaj: enak v SSKJ).
istočasnohkrati.
iverenjeiverjenje.
izboklina »izgleda« (iz nem.: ausschauen, aussehen )se zdi kot ... ali: je videti, kakor ....
izdrt zobizruvan zob.
izgledvidez, zunanja podoba.
izgledativideti je, je takega videza , zdi se, izhajati, se da sklepati ipd..
izjavitipovedati.
izmeramera, merjenje, ugotavljanje količine, meritev....
izmet : izmečekizmet je uporaben ostanek, medtem ko je izmeček neuporaben odpadek.
izostal je iz šoleni prišel k pouku, izostanek iz pouka, izostanek od pouka.
izpis od dne 10. marcaizpis z dne 10. marca.
izplendobit.
izpostavitipoudariti, podčrtati, naglasiti, postaviti v ospredje.
izvajatiopravljati.
izvenzunaj.
izvršitiopraviti.
jachting, jahtingkrižarjenje z jahto.
je potrebnotreba je (razmisliti, nabaviti ...).
kakorKakor uporabljamo pri primerjavi..
kapacitivnostkapaciteta.
kateregaki ga : (za katerega!).
katerimki jim.
klinasta vezvzdolžna zagozdna vez.
klorid : kloritKlorid je sol solne kisline, spojina klora s kako prvino. Klorit je lojevcu in sljudi sorodna rudnina..
kmetijski proizvodkmetijski pridelekkmet nima proizvodnje, zato tudi ne proizvaja, ampak predela (repo, krompir ...)
know-howznanje, temelječe na raziskovanju.
količnikkvocient.
kom. (= komad)kos.
komadkos, primerek, izvod.
kompaktenstrnjen, stisnjen, zbit, zgneten, jedrnat, klen, čvrst.
kompetencapristojnost, pooblastilo, dejavnost.
kompletenceloten.
komuniciranjesporazumevanje.
komunikeuradno sporočilo.
koncem letakonec leta.
koncentracijaosredotočenje, kopičenje, zbranost, zgostitev.
konceptzasnova, osnutek, okvirni načrt.
konfrontacijanasprotovanje, prepir, spopad.
konkurencatekmovanje, izpodrivanje, gonja.
konsenzprivolitev, soglasje, dovoljenje.
kontrolapregled, nadzor, preizkušnja.
kontroler: kontrolorKontroler je stikalni aparat za krmarjenje električnih naprav. Kontrolor je nadzornik, pregledovalec.
konzervapločevinka.
koordinacijaizravnava, uskladitev.
korektenneoporečen, brezhiben, pravilen.
koristiti prilikouporabiti, izkoristiti priložnost.
koriščenjeuporaba.
korpusogrodje.
košarkaškošarkar.
košarkašicakošarkarica.
kotKot uporabljamo za izražanje identičnosti..
-krat: 3 xtrikrat ali: 3-krat.
kremšnitakremna rezina.
kriterijmerilo.
kurikulum (curriculum vitae, CV)življenjepis.
lastavičji replastovičji rep.
le tale-ta.
leader, lidervoditelj, vodja.
leasing, lizingzakup.
legaliteta, legalnostzakonitost.
Lep pozdrav.Lep pozdrav! ali: Lep pozdravV prvi različici je napačno končno ločilo (pika). Na koncu pozdrava postavimo klicaj ali pa pustimo pozdrav brez ločila (Kalin Golob, 2003). Slovenski pravopis (2003) pravi, da pike na koncu povedi navadno nimajo podpisi v dopisih (npr.: Lepo te pozdravlja France in Z lepimi pozdravi France
lesnopredovaleclesar.
letargijamrtvilo, otrplost, otopelost, zaspanost.
letvastletven.
likvidiratiukiniti.
lisičavostobličavost.
lobby, lobivplivna skupina.
lomni količniklomni kvocient.
longitudinalenvzdolžen.
longplayvelika plošča, elpi.
lusterlestenec.
luštenčeden, ljubek, prijeten, zabaven.
make up [mejk ap], mejkapličilo, naličenost obraza.
manjkomanko (primanjkljaj).
marketingtrženje, tržništvo.
masakerpomor, pokol.
matematično upanje(iz nem.: Erwartungswert) povprečje, povprečna vrednost.
materijalmaterial.
med štirimi očmina štiri oči.
med tem časommedtem.
medeninasta cevmedna cev.
mehaničen: mehanične lastnostimehanske lastnosti, mehanska trdnost stekla, mehanski filtri..
mehanična trdnost stekla, mehanični filterPOJASNILO: Če smo iz optike in elektrike izpeljali pridevnika optični in električni, naj velja enako za mehaniko in termodinamiko, torej mehanični in termodinamični (ne »mehanski«, in »termodinamski«). TUDI: mehanično delo (ni avtomatizirano).
mentalitetamiselnost.
merodajenbistven, odločilen; pristojen, pooblaščeniz nemščine: maßgebend
merodajno sodiščepristojno sodišče
metodanačin, postopek.
miliardamilijarda.
milionmilijon.
mini (minikrilo, minimoda, miniknjiga, minigolf …)mini krilo, mini moda, mini knjiga, mini golf"Pišemo narazen: (1) pog. moda zelo kratkih oblačil, zlasti kril: mini je kmalu zamenjal maksi / nositi mini zelo kratka krila, obleke; (2) zelo majhen: lokal je prav mini; mini kuhinja / težave niso ravno mini ; (3) mini golf = golf na manjšem igrišču s poenostavljeno tehniko igranja "
modernmoderen ali bolje: sodoben.
monopolizključna pravica do česa.
motriti skozi uspehpresojati po uspehu.
multilateralenmnogostranski, večstranski.
municijastrelivo.
musicalmuzikal, glasbena komedija.
na drug načindrugače.
na in ob sejmuna sejmu in ob njem.
na licu mestana mestu samem, na kraju samem,.
na mestu mrtevtakoj, v hipu, v trenutku, pri priči mrtev.
na neki načinnekako.
na pol : napolna pol (pomeni na polovico), napol (pomeni deloma, nedokončano).
na pr., na primernpr. (tako še: ipd., itn., idr.).
na razpolagona voljo.
Na sliki je narisan način, kako …Slika kaže ... ; Slika prikazuje ....
na svoj načinpo svoje.
na telefon poklicatik telefonu koga poklicati.
na temoo temi.
na vidiku jebliža se, kot se zdi, zdi se, da ....
na zaključkuna koncu, na kraju.
na zalogi imetiv zalogi imeti.
nadaljninadaljnji.
nadsvetloba (iz nem.Oberlicht)svetlobnik (okno).
nahajati seje (na polici)(iz nem.: befindet sich)
nalimek, limek, lepeknalepka.
nanešennanesen.
Napetost postaja manjša.Napetost se manjša. Napetost pojema..
napramnasproti, proti, v primerjavi z/s.
napravati: Vaščani so napravili steze do …Vaščani so naredili steze do ….
nazivna meraimenska mera (načeloma sta oba pravilna, nazivna je udomačeno v elektrotehniki, imenska pa v strojništvu).
ne odgovarja (mi ni všeč)ne ustreza (ustrezati).
nebi (rekel)ne bi (nikalnica je ločena, razen v npr. nočem, nisem, nimam).
nedolgo teganedolgo od tega.
negativni znesek: – 100 EUR–100 EURPri navedbi negativnega zneska pišemo minus stično.
nehati s čimnehati kaj/nehati delati.
nehati z delomnehati kaj/nehati delati.
nekneki, določeni, izbrani, poljubni.
nekako v tem smislutako.
neprofitno stanovanjenepridobitno stanovanje.
nerjaveče jeklonerjavno jeklo.
nesigurnostnegotovost.
nesreča na delunesreča pri delu.
ni izgledovmožnosti.
nisem gotovprepričan.
nivostopnja, višina, gladina.
njegov (npr. objavi poročilo NJEGOVE raziskave)objavi poročilo svoje raziskave.
nočna moraprava mora.
normalnostpravilnost, naravnost, navadnost.
noveliratispremeniti ali dopolniti kaj, npr zakon.
novitetanovost.
nudi izobrazboizobraževati.
nuditi kakovostno blagoponujati kakovostno blago.
nuditi raznovrstne uslugeponujati raznovrstne storitve.
nuditi veliko izbiro blagaimeti veliko izbiro blaga.
obeležitizaznamovati, označiti.
obenemhkrati.
obr/min ali obr./min. ali vrt./min r/minvrt. (okrajšava za vrtljaje) - ni enota v merskem sistemu. V Acta. Chim. slov. 2003, Mednarodni standardi veličine in enota priporočajo uporabo r za vrtljaje, ker naj ne bi smeli uporabljati kratic, ki so odvisne od jezika ali so različne v različnih državah. glej stran S87.
Obraba orodja nastane ...Orodje se obrabi..
obrat, vrtljaj glej obr/min ali obr./min. ali vrt/min  
obratnonarobe, nasprotno.
obstojajoobstajajo, so.
od časa do časaobčasno.
od kjeod kod.
od malih nogod mladih nog.
odbojkašodbojkar.
odbojkašicaodbojkarica.
odgovarjajočustrezen.
odgovarjati (npr. blago)ustrezati.
odnosnooziroma.
odpadekostanek (če je še uporaben; če pa ni je: izmeček).
odpiralni časdelovni čas, odprto od ... do ... (za trgovine); primerjaj: čas poslovanja (za podjetja); čas obratovanja (za proizvodne tovarne), Dosegljivi od ... do (telefonske storitve, servis ali storitvene dejavnosti).
odporen na toplotoodporen proti toploti.
odpremljena pošiljka : 3 vzorciodpremljena pošiljka: 3 vzorci dvopičje pišemo stično
odražatiodsevati.
odreditidoločiti.
odstotek: DDV 20%DDV 20 %Znak za odstotek (%) je nestičen.
odtujiti : odstranitiRačun je bil odstranjen iz dokumentacije. Odtujiti pomeni v pravnem jeziku prenesti (lastninsko) pravico na drugo osebo; odsvojiti
npr. Po njegovi smrti je bil del njegovega premoženja odtujen; Odtujite je v nem. "entfremden", odstraniti pa entwenden
.
odvijati (se)potekati, teči.
offside, ofsajdprehitek.
ognjevarenvaren pred ognjem.
ognjevzdrženodporen proti ognju.
ognjezavirajočaodporna proti ognju.
ohišjeokrov.
okovjaokovje (edn.).
Okrogli oklepajOkrogli oklepaj pišemo:
pri vrinjenih stavkih,
za dodatno razlaganje pojmov,
v napotilih na Uradni list,
za enote členitve členov, če so v besedilu oštevilčene ali označene s črkami,
za napotila na opombe, npr. (*) ( ),
za označevanje spremembe števila ali spola, npr. država(-e) članica(-e) je (so),
pripravek(-vki), misel(-sli).
.
omarastomaren.
opcijaizbira, možnost.
operacionalizacijanatančnejša izdelava, izpeljava načrta.
Opis izpeljave enačbe porasta tlakaPOJASNILO: Ogibamo se vsakršnega jezikovnega zapletanja, zlasti večnadstropnih odvisnih stavkov in večnadstropnih rodilnikov. V primeru je pisec uporabil kar štirinadstropni rodilnik..
orientacijausmeritev, naravnanost, odločitev.
orodjaorodje (edn., sr. spol).
ostalidrugi, preostali.
oziroma:ali, in, torej, pravzaprav:.
označitizaznamovati.
p.p. 111(p. p. = poštni predal)p. p. se piše s presledkom, sicer pomeni pp. tudi lat. per procura = po pooblastilu
panelpanelna plošča (v lesni industriji),panel je električni del električne ali elektronske naprave, ki ima eno čelno ploščo
papirnatpapiren.
pavperizacijaobubožanje, osiromašenje.
pet metrov5 mV znanstvenem in strokovnem tisku navajamo številsko vrednost veličine s številko, enoto pa s simbolom
Plače v podjetju danes oziroma v torek.Plače v podjetju ... danes ali v torek..
plastičenplasten.
pnevmatično kladivo (dvigalo, kovičenje, …)pnevmatsko kladivo (dvigalo, kovičenje) ampak: pnevmatski zakoni (ker zadeva panogo).
po celovitem pristopu k urejanjupo celovitem urejanju.
podpis (na koncu pisma): Marjan Vzorec /n direktor /n (podpis)pravilno je: (podpis) /n Marjan Vzorec /n direktor; ali: (podpis) /n direktor /n Marjan Vzorec.
podpisovanje: mag. Renato Porento univ.dipl.inž.str. /n Vodja tehničnega oddelkaMag. Renato Porento, univ. dipl. inž. str. /n vodja tehničnega oddelka ali Vodja tehničnega oddelka /n mag. Renato Porento, univ. dipl. inž. str..
podvrženizpostavljen vplivom, zavezan (carini), nagnjen (k bolezni); podvržen skrhanju (otopitvi) = se hitro skrha (otopi);.
pogojevatizahtevati, terjati, narekovati, dovoljevati....
pogojirazmere (če nanje ne moremo vplivati, sicer pa pogoje izpolnjujemo ali pa tudi ne).
pokazateljkazalnik, kazalec.
pokrivati področjezajeti, obsegati, vsebovati.
polagati računeračune dajemo, jih predlagamo, obračunavamo, odgovarjamo za kaj.
polagati: položiti izpitdelati/opravljati izpit;.
polarizacijapovzročitev dveh polov, nastanek nasprotujočih si mnenj.
polarnostodsev (dveh polov).
policajpolicist.
polmerradij.
polna črtanepretrgana črta.
položiti orožjepredati se, npr. vojaki so se dali razorožiti.
pop cornpokovka, npr koruzna.
popolenpopoln.
poprečenpovprečen.
porazdelitev hitrosti (iz nem. Geschwindigkeitsverteilung)porazdelitev hitrostnega polja ali: hitrostni profilHitrosti ne moremo porazdeliti, kot to lahko naredimo z maso, energijo in nabojem.
porazdelitev temperature (iz nem. Temperaturverteilung)porazdelitev temperaturnega polja ali: temperaturni profilTemperature ne moremo porazdeliti, kot to lahko naredimo z maso, energijo in nabojem.
poskus: Poskus je bil narejen tako, ...Poskus poteka tako, ....
Posledica tega je, da se pojavi ... (iz nem.: die Folge davon ist).Zaradi tega se pojavi ...Čeprav je izumetničen nemški slog pri mnogih še v časteh kot znamenje posebne inženirske modrosti, se nekateri bojijo slovenskih besed »zaradi« in »zato«. Ali je že kdo slišal kmeta pripovedovati, da je imelo mokro seno za posledico crknjenega konja?
poslužimo se kladiva (iz nem.: sich bedienen)uporabimo kladivo, vzamemo kladivo.
potegniti (ta) kratkobiti prikrajšan.
potrebno je (razmisliti, nabaviti ...)treba je (razmisliti, nabaviti ...).
povdaritipoudariti.
povezljivostpovezanost.
povorkasprevod, obhod.
pravtakoprav tako.
pred dvemi leti in polpred dvema letoma in pol.
pred samo zorotik pred zoro.
predpostavkadanost, določenost (gre za izhodišče ne glede na resničnost), domneva, hipoteza.
predpostavljatidomnevati, meniti.
predpreiskavazačetna, uvodna preiskava , tako tudi: predoblikovati = uvodno preoblikovanje, predsegrevanje = začetno segrevanje, predkovanje = uvodno kovanje ali kovanje na grobo;.
predstavljatipomeniti, biti.
preiti podprevzeti.
preko(več kot), prek.
prekomerenprevelik, čezmeren.
preprekaovira.
prepričati v kajprepričati o čem.
preslikatiupodobili.
press centertiskovno središče.
pretvoritispremeniti.
preučiti»preštudirati« predpisano literaturo.
preverapreveritev.
pri polni zavestipri jasni zavesti.
pričakovana vrednost (iz nem.: Erwartungswert)povprečje, povprečna vrednost.
Pride do pojava …se pokaže, nastane.
pridobivati na pomenupridobivati pomen.
prilikapriložnost.
Priloga : navodilaPriloga: navodila (odvečnih presledkov zaradi lepšega videza opustimo)..
primerReši vsaj tri primere računov po zgledu, ki je zapisan v učbeniku..
primitivenprvoten, preprost, enostaven; zaostal, duhovno omejen.
prinešenprinesen (od krajše oblike 3.os. mn. : prinesejo.
prioritetaprednost, prvenstvo, prednostna pravica.
prisostvovatiudeležiti se, biti zraven, navzoč (za osebe!).
Prisotni :Prisotni:Presledka v slovenščini ne pišemo. To velja tudi za tretji primer:
prisotnostnavzočnost (velja samo za osebe). Človeški dejavnik je udeležen.(ne: prisoten)
pristopitilotiti se, začeti (z delom); pristop - način, začetek, lotevanje, prijem, obravnava, postopek, ravnanje, reševanje, metoda ipd..
priti nazajvrniti se.
priti: priti do spoznanjaspoznati, priti do cilja, osvojiti/doseči cilj ipd..
Pritisnite na tipko/gumb. Pritisnite tipko/gumb. "na" je odveč. "na" opustimo tudi, ko sledi ime tipke.
problemvprašanje, naloga, sporna zadeva, težava Opomba: Če se besedica »problem« pojavi v navodilih ali predstavitev  podjetja, kot npr. v prospektih, domači strani itd., se besede po možnosti izogibamo, saj nihče noče, da bi se njegov izdelek ali podjetje povezalo s PROBLEMI ali TEŽAVAMI.
problem »nastopi« (nem.:auftreten)problem nastane, se pokaže.
produkcijaproizvodnja, pridobivanje, izdelovanje, pridelovanje.
produktproizvod, sicer je treba ločiti med industrijskimi proizvodi in kmetijskimi pridelki.
proforma fakture: brez originalne proforma fakture št.brez originalnega predračuna št..
projektzasnova, načrt, osnutek, namera, zamisel.
proučitiobravnavati, rešiti.
prvo karnajprej.
puck, pak (pri hokeju)plošček.
rabitipotrebovati.
rabiti: potrebovatiPreprosto pravilo: Rabimo, kar imamo, potrebujemo pa, česar še nimamo..
radikaliziratinarediti, da postane kaj (bolj) korenito, temeljito, odločno, pomembno.
rangpoložaj, stopnja, mesto.
razdeljevanje »se vrši« ...razdeljevanje poteka, razdeljujejo.
razmakrazmik.
raznoraznirazni.
razperitirazpreti, razpirati, razprtje, razpiralne klešče (zapirati, žagin list zapira, ker ni razprt) (Glej še Veliki nem. slo. slovar, Debenjak, DZS l993 : schränken = razpreti).
razpoložljivna voljo.
razrezrazžagovanje.
razrezan element (z nožem), sicerrazžagan element (z žagalnim strojem).
razrezane plošče, razrezan lesrezan les, rezane ploščeker režemo z nožem
reakcijaodziv, odgovor.
recimo bobu bobpovejmo naravnost, povejmo odkrito, povejmo tako, kot je v resnici, imenovati stvari s pravim imenom, brez olepševanja kaj povedati.
regijaobmočje, pokrajina, ozemlje.
relacijarazmerje, razdalja, proga.
rent-a-car [rentakar]avtomobil, izposojevalnica avtomobilov.
repasažpopravo/dodatno tekmovanje za uvrstitev v finale.
reprezentativenugleden, izbran, predstavljajoč, zastopajoč.
repro materialreprodukcijski material.
rezalen: rezalna čeljust, rezalno orodjerezilen: npr. rezilna čeljust, rezilno orodjeki se nanaša na rezanje, ki ima rezilo, ki reže, kadar ima rezila ali reže; primerjaj: rezalen, rezan. Tako tudi: rezilna glava (tudi rezalna glava), rezalni mlin, rezilni pestič ali rezilna plošča (patrica pri rezanju), rezilna pila, rezilna ploskev, rezilni rob (ostrina na rezilu), rezilni stol (rezilnica), rezilni sveder, rezilna štanca, rezilni utop, rezilni valj (les), rezilno vreteno
rezan furnirrezani furnir.
rezilen: rezilna silarezalen: rezalna silakadar je namenjeno za rezanje
rezkarrezkar je orodje, ne pa stroj.
rezkarjih, poravnalkah, brusilkahrezalnih, poravnalnih, brusilnih strojih.
Rezultat predstavlja dokaz, da … (iz nem.:darstellen, beweisen)Rezultat dokazuje ….
rjavi medved (Ursus arctos)rjavi medved (Ursus arctos)S poševno pisavo pišemo besede ali besedne zveze v tujem jeziku (Länder, carte blanche, latinska imena rastlin in živali), pri čemer so izvzeta tuja imena in priimki, imena organizacij, krajev, ladij ... S poševno pisavo zapisujemo izvirne naslove publikacij, ki niso prevedene. Naslovi aktov sekundarne zakonodaje se prevedejo.) S poševno pisavo se vedno piše tudi polni naziv Uradni list Evropske unije.
rokovanjeravnanje, delo, strega ....
rokovanje (s strojem)delo s strojem, pri stroju.
s polno močjoz vso močjo.
s polno paroz vso paro.
s polno pravicos popolno pravico.
s pomočjo: s pomočjo orodja; s pomočjo kladiva (iz nem.:
"Mit Hilfe von...)
z orodjem, s kladivom.
s temtako.
s/z : izPredlog "iz" izraža nasprotno dejanje od predloga v: Spraviti kaj v žep. Vzeti kaj iz žepa;
Predlog s stoji pred nezvenečimi glasovi: Ta SuHi ŠkaFeC PuŠČa -npr. s torbo;
Predlog s/z izraža nasprotje predlogu na: na mizi - z mize, na solati -s solate;
Predlog z stoji pred zvenečimi glasovi: z avtom, z Micko, z Jelko;
pravilna raba več predlogov: Zdravnika je obiskal s hčerko in z ženo. - Zadovoljen je bil z uro, radiem, s televizijo, telefonom in z instrumentom.
.
se nahajaje. Krava je na travi..
se ne izplačani vredno, nima smisla ....
se sestojisestoji.
selektiratiselekcionirati.
selotejplepilni trak, samolepilni trak.
sentimentalnostčustvenost, mehkobnost, osladnost.
sestav : sestavasestav pomeni sistem, sestava pa struktura.
setgarnitura, komplet, servis (posoda).
set |v tenisu|niz.
sigurnozanesljivo, prav gotovo, zagotovo.
sigurnostgotovost, nedvomnost, prepričanost, samozavestnost, odločnost, varnost.
Simetrijska ravnina ima temperaturo T0.Temperatura snovi ob simetrijski ravnini je T0.Pri izražanju je treba paziti, da ne mešamo matematičnih pojmov s fizikalnimi, kajti to utegne zbujati posmeh.
singlesingel, mala plošča 
situacijapoložaj, stanje, razmere, okoliščine.
skladatiujemati.
Skladnost glagola pri osebku sestavljenega iz dveh samostalnikov različnih spolov ***Ujemanje : glagol se ujema s samostalnikum, ki mu je najbližji. Primer: Kopirane bodo osebne nastavitve in podatki. (Glagolu najbližji samostalnik so "nastavitve"; Vendar: Kopirani bodo podatki in osebne nastavitve. (kjer je tukaj glagolu najbližji samostalnik "podatki").
skobeljnica: skobeljnikskobeljnica je miza : skobeljnik je stroj.
sledeča; sledečitale, naslednja; naslednji.
sleditispremljati, delati po, iti za, se ravnati, se prilagajati,.
slej ko prejvedno.
slej ko prej, prejkoslejprej ali slej Prej ali slej pomeni, če ne zdaj, pa pozneje; če ne danes, pa jutri.
sličnopodobno.
sličnostpodobnost.
slika: analizirati pokrajinske slikepodoba: analizirati pokrajinske podobe.
slišati na radiuslišati je v radiu.
slogangeslo, (jedrnato) sporočilo.
slojnat lesvezan les, lameliran les.
slučajnaključje.
slučaj je hotel, da ...pripetilo se je, zgodilo se je, primerilo se je, naneslo je.
slučajnostnonaključno.
služiti (za)rabiti (za).
smatratidomnevati, imeti za, meniti, misliti, obravnavati, soditi, šteti za.
smisel za časobčutek za čas.
smisel za lepotočut za lepoto, dar za lepoto.
smotrenosmotrno.
snack barokrepčevalnica.
snajperistostrostrelec.
so me zadolžilisem prevzel nalogo, sem zavezan.
socializacijapodružbljanje, usklajevati s socialnimi normami/običaji.
socialno zdravstvosocialnozdravstven.
software, softverprogramska oprema.
solidarnostvzajemnost, čut za skupnost.
solucijaizhod, rešitev, ureditev.
sonarodnjakrojak.
soočiti seznajti se (pred problemom), spoprijeti se z njim....
specializiran bitiobvladati, dobro se spoznati na.
specialnostposebnost.
sponzorpokrovitelj, podpornik, darovalec, dobrotnik.
spray, sprejpršilo.
sprovestiopraviti, uresničiti.
sprovociratiizzvati, spodbuditi.
sredina (npr. akademska)okolje.
standardmerilo, enotna mera, navodilo, življenjska raven.
stati pred izbiroizbrati je treba.
steak, stejkzrezek.
stekleni papirstekleni papir.
stimulacijaspodbuda, nagrada.
stopiti dol iz avtobusaizstopiti.
stopiti dol iz vlakaizstopiti.
striptease/striptizslačenje, ples s slačenjem.
stroj z oznako … 1 kom… stroj z oznako … 1 kos.
strukturasestava, sklad, ureditev, notranja zgradba, organizacija.
substitutnadomestilo.
sumavsota.
summit/sumitkonferenca, sestanek voditeljev držav.
surf deskajadralna deska.
Svet je na SVOJEM srečanjusvet je na srečanju > (Ne prevzeti dobesedno iz angl. "At ITS meeting... the Council ...").
šamrola, šaumrolasmetanov zvitek.
šanktočilna miza.
šansamožnost, priložnost, upanje.
šarmmikavnost, očarljivost, prikupnost, privlačnost.
širomširoko po.
širom Sloveniješirom po Sloveniji.
širom svetapo vsem svetu.
šlicrazporek.
Šport oziroma alpinizem mu veliko pomeni.Šport, pravzaprav alpinizem, mu veliko pomeni..
štednjavarčevanje.
ŠtevilaDo tisoč pišemo števke skupaj (647), nad tisoč (3 455) pa jih ločimo z stičnim presledkom (Ctrl + Shift + Space). Vejice dosledno pišemo pred decimalnimi števili (in ne pike, kakor je to v angleški predlogi)!.
številčenje poglavij: 1.1. ali 1.1.1.1.1 ali 1.1.1Za zadnjo številko pike ne pišemo!
število / številka / števkaštevilo: kar izraža, koliko enot kaj obsega (poštevanka števila tri, majhno število); številka: znak za število (številka šest, številke in črke, zaporedna številka je 23); števka: posamezen znak v številki (številke zapisujemo s števkami) 
štrajkstavka.
tabelapreglednica.
tako, da ali: …, tako da (vejica za ali pred tako)(1) Govoril je tako, da so ga vsi razumeli.
POJASNILO:
(kako?) … tako, da … način dejanja
(2) Debata o tem perečem vprašanju je trajala več ur, tako da nismo obravnavali vseh točk.
POJASNILO:
(posledica) … , tako da … stanje ali rezultat
.
takoimenovantako imenovankratice: t. i.
tapisontapisom.
team, timskupina, moštvo.
teatergledališče.
tehničen : tehniškiTehničen uporabljamo, kadar zadeva tehniko: tehnični izdelki, tehnični izum, tehnični napredek, tehnična pomoč, tehnično sodelovanje, tehnična servisna služba. Tehniški uporabljamo, kadar zadeva stroko: tehniška šola, tehniški slovar.
tekom letav letu.
tekom treh urv treh urah.
tepihpreproga.
termodinamski: termodinamska vrednosttermodinamična vrednost.
tesnenjetesnjenje (tesn-i-ti: i pred končnico -ti se spremeni v -j-; tako še: zvonjenje, govorjenje, zastekljen itd.; izjemi :življenje, trpljenje).
text, tekstbesedilo.
težka bolezenhuda bolezen, nevarna bolezen, smrtna bolezen.
težka nesrečahuda nesreča, velika nesreča, grozna nesreča, nepopisna nesreča.
težka ovirahuda ovira, nevarna ovira, neodpravljiva ovira.
thriller, trilergrozljivka, srhljivka.
timteam.
to nima smislaje brez pomena, ni pametno.
to se izplačaprinaša koristi.
točen : natančenTočen uporabljamo za označitev časa, za ostalo pa natančen: Primera: Ura je točno dvanajst. Natančno na tem mestu se je zgodila nezgoda..
točnonatančno (če ne gre za čas).
tolerancastrpnost.
tračna brusilkatračni brusilni stroj.
trda kovinakarbidna trdina (vidia kot diamant).
trendgibanje, razvoj, silnica, smer, težnja.
tretmaobravnavanje, ravnanje, obdelava, zdravljenje.
trosilec/trosilnik hlevskega gnojatrosilec (= človek), trosilnik (= stroj), tako tudi mešalec (človek), mešalnik (stroj), dvigalec (človek), dvigalnik (stroj)končnica -lec uporabimo za človeka, -nek pa za stroj; so pa tudi izjeme npr. drobilec (= človek, stroj), drobilnik (stroj); glej SSKJ
trošitiporabljati, uporabljati, kupovati, zapravljati, razsipati.
Trpnik: Po telefonu ne bo posredovanih nobenih informacij.Po telefonu ne bodo posredovane nobene informacije..
Trpnik: Predloži se jih Komisiji.Predložijo se Komisiji..
Trpnik: Sklepi se morajo izvesti.Sklepe je treba izvesti..
Trpnik: Ukrepov se ne sme izvesti.Ukrepi se ne smejo izvesti..
tržna komunikacijatržno-komunikacijski.
tvoritinastajati, so-nastajati.
upravljalecupravljavec.
UraUro zapišemo ali „do 12.00“ ali „do 12. ure“..
uravnovesitevuravnovešenost.
uslugastoritev (v pomenu: delo).
V = 300 VmaxVmax= 300 Vza potencialno razliko, V (ležeče), v voltih, V
v 60. letih :pri 60 letih je bil ....
v času (dopusta, obiska ...)med (dopustom, obiskom).
v času od ... do ...od ... do .....
V času vladanjamed vladavino.
v dobri meridodobra, precej.
v doglednem časukmalu, skoraj.
v določenem smislupo svoje.
v izmeri 2 havelik 2 ha.
v jesenskem časujeseni.
v kolikorče.
v kolikšni merikoliko.
v letošnjem letuletos 
v manjši merimanj.
v najširšem smislu besedev najširšem pomenu besede.
v odvisnostiodvisno (od).
V ospredje je stopila teorija …uveljavila se je.
v poletnem časupoleti.
v premajhni meripremalo, ne dovolj, nezadostno.
v pretežni merivečinoma, precej.
V prilogi vam prilagamo:Prilagamo:Nemci pravijo takemu izražanju humoristično "doppelt gemoppelt"
v sebevase.
v slučaju dežjače bo dež; če bo deževalo.
v slučaju slabega vremenaob slabem vremenu.
v slučaju, da ...če.
v smislu člena 4v skladu s členom 4.
v smislu državne pogodbekot določa državna pogodba.
v spomladanskem časuspomladi.
v svrhozaradi.
v taki meritako.
v večji meribolj.
V vednost: Generalni direktorV vednost: generalnemu direktorju.
v veliki meriveliko, zelo, močno.
v zimskem časupozimi.
vaše znanje (tvoje ...)svoje znanje (svoje znanje).
važenpomemben.
večji izplenvečja dobit.
večnadstropni rodilniki:enačba za porast tlaka.
visoka hitrostvelika hitrostposledica napačnega prevoda iz nemščine (hohe Geschwindigkeit; sinonimi: enorme Geschwindigkeit, große Geschwindigkeit ) ali angleščine (high speed); tako tudi največja dovoljena hitrost, ne pa: največja dovoljena hitrost
Veliko dreves so bila uničena zaradi v brazilskih gozdovih.Veliko dreves je bilo uničenih zaradi v brazilskih gozdovih.izraža veliko količino ali mero (glej SSKJ)
vidia (widia)karbidna trdina (ne: trda kovina).
vikanje: (1) Zahvaljujemo se in Vas lepo pozdravljamo. (2) Gospa Tavčar, boste mi lahko danes poslala potrdilo?Zahvaljujemo se in vas lepo pozdravljamo.vas se piše majhno, če je pismo naslovljeno na organizacijo. (2) Gospa Tavčar, boste mi lahko danes poslali potrdilo?
visok jubilejizreden, pomemben, enkraten.
visok obiskodličen, imeniten obisk.
visoko kakovostenvisokokakovosten.
visoko nasičenvisokonasičen.
visoko radioaktivenvisokoradioaktiven.
višekpresežek.
vitoperjenjeveženje.
Vklopite svoj računalnik. ali: Vklopite vaš računalnik. (iz angl.: Turn on your computer.)Vklopite računalnik.Svoj je tu odveč, uporabnik dela običajno samo na enem računalniku.
vlagoodpornaodporna proti vlagi.
vodorazredčljiverazredčljive v vodi.
vodotesenneprepusten, nepremočljiv.
vodotesnaneprepustna za vodo.
vodotopentopljiv v vodi.
volilecvolivecKadar je pred glagolsko pripono -l- ali -lj-, pišemo -vec: volivec, razstavljavec, pripravljavec, upravljavec (tako imenovano pravilo „v – l – v“)
volumenprostornina.
vršiti (se)potekati.
vskladitiuskladiti.
vsledzaradi.
vstopiti na stranska vratavstopiti pri stranskih vratih.
vzhodno-evropskivzhodnoevropski (če je lahko vmes veznik "in", pišemo z vezajem (vzgojno-izobraževalni))..
z : Zzahod z malo začetnico je nebesna stran, Zahod: z veliko začetnico pa geopolitični pojem.
z ozirom naglede na.
z ozirom na odgovornostv zvezi z odgovornostjo.
za njezanje.
za njegovo deloza svoje delolastno, ne tuje delo. SSKJ pravi: Svoj uporabljamo, kadar 1. izraža svojino osebka: imel je svojo delavnico; posodil ti bom svojo knjigo; 2. izraža splošno pripadnost osebku: spremenil je stroj na svojo odgovornost; // izraža razmerje med osebkom in okolico: izboljšati svoj položaj; izpolnjevati svoje dolžnosti; 3. izraža sorodstveno, družbeno razmerje do osebka: razvajati svoje otroke; ali do privrženca, somišljenika: tja so poslali svoje ljudi 4. izraža izhajanje od osebka: v svojem članku trdi … 5. izraža (stalno) povezanost z osebkom: čakati na svoj avtobus; 6. izraža ustreznost, določenost: prilagajanje zahteva svoj čas 7. izraža posebnost, drugačnost koga, česa glede na ljudi, stvari iste vrste: imeti svoj način pisanja; 8. pog., z izrazom količine izraža približnost; okoli: ta sod drži svojih sto petdeset litrov; 9. z oslabljenim pomenom poudarja besedo, na katero se nanaša: v zadnjem času je kriza dosegla svoj vrh; 10. v zvezi za svojo osebo izraža omejitev trditve: za svojo osebo priznam, da mi je vseeno 11. v zvezi sam svoj neodvisen, samostojen: biti sam svoj gospodar itd.
za povedatipovedati.
za razlikodrugače, različno od, sicer.
za sebezase.
za vsak slučajza vsak primer.
zadolženizavezani; z nalogo, da.
zadolžitevzavezanost, naloga.
zadovoljiti zahtevamzahteve.
Zahvaljujemo se in Vas lepo pozdravljamo. (Prejemnik: Carinski urad Ljubljana)Glede na to, da je dopis naslovljen na državni organ in ne na eno osebo, vikanje ni primerno..
zajec ali kunec?Hišne ali domače kunce imamo največkrat kar za zajce. Zajci in kunci sicer sodijo v isti red in družino in imajo nekaj podobnosti, pa vendar sta to dve povsem različni živalski vrsti.  Domači kunec izvira iz evropskega divjega kunca (Oryctolagus cuniculus), medtem ko zajec ni udomačena žival in ga ni moč udomačiti. Za pomoč še latinska imena: domači kunec (Oryctolagus cuniculus); poljski zajec (Lepus europaeus)  
zaključitiskleniti, končati (npr. šolanje).
zaključkisklepi.
zaključnikončni.
zamik (časovni)zamuda.
zasleditiopaziti.
zaželjen (npr. zaželjena vrednost tlaka)zaželen: zaželena vrednost tlaka ali zahtevana vrednost tlakaiz nemščine: Sollwert /angl.: set value
zgledzgledoval se je po …; več primerov nalog je rešil po zgledu, objavljenem v članku.
zgoščenka, plošček (iz angl. puck)če gre za glasbo: plošča; v računalništvu: cede, cedejka, disk cederom, cederomski, CD-ROM.
zloženke s fino-finovlaknatizloženke z fino- pišemo skupaj; tako tudi: finovlaknati, finozrnati
zloženke s hitro-hitrogrelnizloženke z hitro- pišemo skupaj; tako tudi: hitrogrelni, hitrorezni, hitrostrelni, hitroudarni, hitrovezni, hitrozapiralni
zloženke s kratko-kratkovalovnizloženke z kratko- pišemo skupaj; tako tudi: kratkogocevni, kratkočleni, kratkogibni, kratkoplameni, kratkoročni, kratkovlaknati, kratkoživi
zloženke s plitvo-plitvojezerskizloženke z plitvo- pišemo skupaj; tako tudi: plitvojezerski, plitvomorski
zloženke s počasi-počasiveznizloženke z počasi- pišemo skupaj; tako tudi: počasivezni
zloženke s široko-širokobesedenzloženke z široko- pišemo skupaj; tako tudi: širokobeseden, širokocevast, širokočelen, širokogobčen, širokokljunast, širokokoten, širokolistni, širokonosen, širokopasoven, širokopotezen, širokoroben, širokoslikoven, širokosnopen, širokosrčen, širokostičen, širokotelesen, širokotiren, širokotračen, širokotrupen, širokousten
zloženke z dolgo-dolgovalovnizloženke z dolgo- pišemo skupaj; tako tudi: dolgocevni, dolgočleni, dolgogibni, dolgoplameni, dolgoročni, dolgovlaknati, dolgoživi
zloženke z drobno-drobnopaličastizloženke z drobno- pišemo skupaj; tako tudi: drobnopaličasti, drobnozrnati
zloženke z eno-enoanodnizloženke z eno- pišemo skupaj; tako tudi: enoanodni, enoatomski, enobarven, enobazen, enobiten, enocelični, enoceven, enočlenski, enodelen, enodimenzionalen, enodneven, enodružinski, enoetažen, enofazen, enofazni tok, enoglasen, enoglasnost, enohoden, enojajčen, enojedrni, enojezičen, enokanalen, enokitičen, enkraten, enokrilen, enoladijski, enoleten, enolisten, enolitrski, enomesečen, enomesten, enomilijonski, enomotoren, enonadstropen, enonitni, enooddelčen, enoosen, enopasoven, enoplasten, enopomenski, enopoten, enoprekaten, enoram, enorazreden, enoreden, enoročen, enorezilen, enosedežen, enosistemski, enosleden, enoslojni, enosmeren, enosmiseln, enosoben, enostavčen, enostopenjski, enostrankarski, enostranski, enoštevilčen, enotedensko trajajoč, enotiren, enotonski, enouren, enovalenten, enovaljni, enovrsten, enovrstičen, enozložen, enoznačen, enožičen, enožilen
zloženke z globoko-globokomorskizloženke z globoko- pišemo skupaj; tako tudi: globokomorski, globokokopni, globokouvarni, globokovlečni, globokovodni, globokojezerski
zloženke z grobo-grobovlaknatizloženke z grobo- pišemo skupaj; tako tudi: grobovlaknati, grobozrnati
zloženke z malo-maloalkalijskizloženke z malo- pišemo skupaj; tako tudi: maloalkalijski, maloaluminijski, malobeseden, maloslikoven, malosrčen, malocvetni, malodimni, malokateri, malokotni, malolisten, malomesten, malooglični, maloštevilen, malošumni, maloumen, maloformatni, maloserijski, malokalibrski, malomolekulski, malooljni, maloprodajni, maloslikovni, malošumni
zloženke z mnogo-mnogobarvnizloženke z mnogo- pišemo skupaj; tako tudi: mnogobarvni, mnogocelični. mnogočlenski, mnogogelni, mnogokotni, mnogokratni, mnogoplastni, mnogocvetni, mnogorobni, mnogovrstni, mnogokateri, mnogobesedni, mnogojezični, mnogokraten, mnogoleten, mnogolisten, mnogomilijonski, mnogonacionalen, mnogoglaven, mnogopomenski, mnogosemenski, mnogostranski, mnogoštevilen, mnogoteren
zloženke z nizko-nizkoenergijskizloženke z nizko- pišemo skupaj; tako tudi: nizkoenergijski, nizkofrekvenčni, nizkokakovostni, nizkokvalitetni, nizkonapetostni, nizkokoncentracijski, nizkotemperaturni, nizkotlačni, nizkotonski
zloženke z ozko-ozkokrajenzloženke z ozko- pišemo skupaj; tako tudi: ozkokrajen, ozkolistni, ozkonosen, ozkopasoven, ozkoprs, ozkoprsen, ozkosrčen, ozkotiren, ozkoust
zloženke z več-večanodenzloženke z več- pišemo skupaj; tako tudi: večanoden, večatomski, večbarven, večbazen, večbiten, večbrazden, večcelični, večceven, veččlenski, večdelen, večdesetmetrski, večdesetmilijonski, večdimenzionalen, večdneven, večdružinski, večetažen, večfazen, večfazni tok, večglasen, večglasnost, večhektarski, večhoden, večinski, večjajčen, večjedrn, večjezičen, večkanalen, večkanalen, večkapilaren, večkitičen, večkrilen, večkomponenten, večkoten, večkraten, večladijski, večleten, večlisten, večlitrski, večmesečen, večmesten, večmilijonsk, večmotoren, večnacionalen, večnadstropen, večnamenski, večnavojen, večobmočni, večoddelčen, večosen, večovojen, večpasoven, večplasten, večpomenski, večpoten, večpotezen, večpramenski, večprekaten, večram, večrazreden, večreden, večrezilen, večsedežen, večsistemski, večsleden, večslojni, večsmeren, večsmiseln, večsmiselnost, večsnoven, večsoben, večstavčen, večstebeln, večstometrsko dolg, večstopenjski, večstrankarski, večstranski, večštevilčen, večtedensko trajajoč, večtiren, večtisočlet star, večtisočlet trajajoč, večtonski, večuren, večvalenten, večvaljni, večvenčen, večvrednosten, večvretenski, večvrsten, večvrstičen, večzborovski, večzložen, večznačen, večžičen, večžilen
zloženke z veliko-velikocevtni (ima veliko cvetove)zloženke z veliko- pišemo skupaj; tako tudi: velikocevtni (ima veliko cvetove), velikokalibrski. velikommolekulski (ali velemolekulski), velikoogljični, velikopovršinski. velikoprodajni, velikoserijski, velikovodni
zloženke z visoko-visokoenergijskizloženke z visoko- pišemo skupaj; tako tudi: visokoenergijski, visokofrekvenčni, visokokakovostni, visokokvalitetni, visokonapetostni, visokokoncentracijski, visokooktanski, visokotemperaturni, visokotlačni, visokotonski, visokovakuumski, visokovrednostni, visokozmoglivostni (ne: visokozmoglivi)
zmagati kogapremagati koga.
zmnožekprodukt.
znakznamenje.
znanjaznanje.
znanstveno raziskovalenznanstvenoraziskovalen.
zona/conaobmočje, pas, ozemlje.
zunanje trgovinskizunanjetrgovinski.
žagenkratni poteg žaginega lista.
žagaje lahko: žagalni stroj, žagalnik, žagarski obrat ali žagin list.
žagalni lesžagan les (obdelava lesa z žagalnim strojem, žagalnikom).
žebelj zabijemo s pomočjo kladivažebelj zabijemo s kladivom.
želen (npr. želena vrednost tlaka)zaželen: zaželena vrednost tlaka.
željenželen.
življenskiživljenjski.
žmigavecutripalka, smernik, smerni kazalec.
12V grelec ali 12V-ni12 voltni grelecenota Volt je v tem primeru pridevnik, AMPAK: Grelec deluje na 12 V. (med številom in enoto vstavimo zaščiten presledek. )