Določitev sklona samostalniku

imenovalnikKdo ali kaj je?
rodilnikKoga ali česa ni?
dajalnikKomu ali čemu (dam)?
tožilnikKoga ali kaj (vidim)?
mestnikO kom ali čem (sanjaš)?
orodnikS kom ali s čim (greš)?

Sklanjatve samostalnikov moškega spola

sklon/1.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik–a– i
rodilnik– a–ov– ov
dajalnik– u–oma– om
tožilnik–a– e
mestnik– u–ih– ih
orodnik– om–oma– i
    
sklon/2.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik–a–i– e
rodilnik–e
dajalnik–i–ama– am
tožilnik–o–i– e
mestnik–i–ah– ah
orodnik–o–ama– am
    
sklon/3.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik
rodilnik
dajalnik
tožilnik
mestnik
orodnik
    
sklon/4.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
    
imenovalnik– i– a– i
rodilnik– ega– ih– ih
dajalnik– emu– ima– im
tožilnik– ega– a– e
mestnik– em– nih– ih
orodnik– im– ima– imi

Sklanjatve samostalnikov ženskega spola

sklon/1.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik–a–i–e
rodilnik–e
dajalnik–i–ama–am
tožilnik–o–i–e
mestnik–i–ah–ah
orodnik–o–ama–ami
sklon/2.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik–i–i
rodilnik–i–i–i
dajalnik–i–i(ma)–im
tožilnik–i–i
mestnik–i–ih–ih
orodnik–jo–i(ma)–mi
sklon/4.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik–a–o–e
rodilnik–e–a–a
dajalnik–e–ema–em
tožilnik–o–o–e
mestnik–e–eh–eh
orodnik–o–ema–emi

Primer: razdalja (ženski spol)

sklon/1. sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnikrazdaljarazdaljirazdalje
rodilnikrazdaljerazdaljrazdalj
dajalnikrazdaljirazdaljamarazdaljam
tožilnikrazdaljorazdaljirazdalje
mestnikrazdaljirazdaljahrazdaljah
orodnikrazdaljorazdaljamarazdaljami

Sklanjatve samostalnikov srednjega spola

sklon/1.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnik–o–i–a
rodilnik–a
dajalnik–u–oma–om
tožilnik–o–i–a
mestnik–u–ih–ih
orodnik–om–omaz –i
    
imenovalnik–e–i–a
rodilnik–a
dajalnik–u–ema–em
tožilnik–e–i–a
mestnik–u–ih–ih
orodnik–em–ema–i
sklon/2.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
ne obstaja   
sklon/3.sklanjatevEdninaDvojinaMnožina
imenovalnikljubo doma  
rodilnikljubega doma  
dajalnikljubemu doma  
tožilnikljubo doma  
mestnikpri ljubem doma  
orodnikz ljubim doma  

Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š, imajo preglas. Za temi glasovi se -o- zamenja z -e- v orodniku ednine in dajalniku dvojine in množine (polje, lice, blago, drevje, parkirišče …). • polje – polja – polju – polje – (pri) polju – (s) poljem

Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; takšni samostalniki so telo, uho, slovo, pero. • telo – telesa – telesu – telo – (pri) telesu) – (s) telesom

Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -t-; samostalniki dekle, tele, pišče, žrebe. • dekle – dekleta – dekletu – dekle – (pri) dekletu – (z) dekletom

Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša z -n-; samostalniki vreme, pleme, seme, ime. • ime – imena – imenu – ime –(pri) imenu – (z) imenom

Sklanjatve pridevnikov

sklonmoški edninamoški dvojinamoški množina
imenovalnik–/–i–a–i
rodilnik–ega–ih–ih
dajalnik– emu–ima–im
tožilnik– /– i/– ega–a–e
mestnik–em–ih–ih
orodnik–im–ima–imi
sklonženski edninaženski dvojinaženski množina
imenovalnik–a–i–e
rodilnik–e–ih–ih
dajalnik–i–ima–im
tožilnik–o–i–e
mestnik–i–ih–ih
orodnik–o–ima–imi
sklonsrednji edninasrednji dvojinasrednji množina
imenovalnik–o/ –e–i–a
rodilnik–ega–ih–ih
dajalnik–emu–ima–im
tožilnik–o/ –e–i–a
mestnik–em–ih–ih
orodnik–im–ima–imi

PREDLOGI IN SKLONI

RODILNIKDAJALNIKTOŽILNIKMESTNIKORODNIK
blizuh gospodučeznamed
brezh kovačumedonad
dnok ljudemnaobpod
dokljubnadpopred
iznasprotiopris
izmedprotiobvz
iznadvizavipo.za
izpodvkljubpod..
izpred.pred..
izven.raz..
izza.skoz..
krog.skozi..
mimo.v..
namesto.za..
nasproti.zoper..
od....
okoli....
okrog....
onkraj....
onstran....
prek(o)....
razen....
s....
sred(i)....
vštric....
vpričo....
vzdolž....
z....
za....
zaradi....
zraven....
____________________________________________________________

SKLANJANJE OSEBNIH ZAIMKOV

1. OSEBA2. OSEBA3. OSEBA 3. OSEBA
imenovalnikjaztion | onoona
rodilnikmene | metebe | tenjega | ganje je
dajalnikmeni | mitebi | tinjemu | munjej | nji ji
tožilnikmene | metebe | tenjega | ono ganjo | jo
mestnikpri menipri tebipri njempri njej | nji
orodnikz menoj | manos teboj | taboz njimz njo
imenovalnikmi | mevi | veoni | one | ona
rodilniknas | nasvas | vasnjih | jih
dajalniknam | namvam vamnjim | jim
tožilniknas | nasvas | vasnjih | nje | jih
mestnikpri naspri vaspri njih
orodnikz namiz vamiz njimi
imenovalnikmidva | medvevidve | vedveonadve | onidve
rodilniknaju | najuvaju | vajunjiju | ju | jih
dajalniknama | namavama | vamanjima | jima
tožilniknaju| najuvaju |vajunjiju |ju | jih
mestnikpri najupri vajupri njiju
orodnikz namaz vamaz njima

DELEŽNIK

DELEŽNIKMOŠKI SPOL
edninatisti moški bi vzel-
dvojinatista moška bi vzela
množinatisti moški bi vzeli
  
 ŽENSKI SPOL
edninatista ženka bi vzela
dvojinatisti ženski bi vzeli
množinatiste ženske bi vzele
  
 SREDNJI SPOL
edninatisto berilo bi vzelo
dvojinatisti berili bi vzeli
množinatista berila bi vzela